Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Dette er STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca 2 400 medlemmer i 20 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.

STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har rådgivere og advokater som er eksperter på forhandling og arbeidsrett. Vi har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i konflikt.

STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.

03.11.2016: YS ARBEIDSLIVSBAROMETER 2016

For åttende gang presenterer vi resultater fra YS Arbeidslivsbarometer. Siden 2009 har undersøkelsen utviklet seg til å bli et av de viktigste referanseverkene i norsk arbeidsliv.

20.10.2016: Litt om pensjon

Her kommer YS Stats pensjonsbrosjyre i pdf-format

22.06.2016: YS STAT SIER KLART JA

YS Stat har i dag meddelt Riksmekleren at medlemmene sa et klart ja under uravstemmingen om ny hovedtariffavtale.

Følg oss på
Facebook og Twitter

Annonse

Klikk her for å lese annonsen

Annonse

Klikk her for å lese annonsen