På YS-forsiden

Samarbeidserklæring for å få flyktninger i jobb

- Det er gledelig at partene i arbeidslivet så tydelig forplikter seg til å bidra for å få flyktninger i jobb. Les mer

Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Dette er STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca 2 400 medlemmer i 20 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.

STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har rådgivere og advokater som er eksperter på forhandling og arbeidsrett. Vi har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i konflikt.

STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.

20.10.2016: Litt om pensjon

Her kommer YS Stats pensjonsbrosjyre i pdf-format

12.09.2016: Invitasjon til konferanse: Inkluderende arbeidsliv i staten - mer enn en visjon

Onsdag 26. oktober arrangerer partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Målgruppen for konferansen er ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. Programmet tar for seg de tre delmålene i IA-avtalen. Du får et innblikk i hva forskningen viser ulike områder, og får presentert gode eksempler på IA-arbeid som gjøres og som vi alle kan lære av. Medlemsorganisasjonene/medlemmene må selv dekke reise og eventuell overnatting. Påmeldingsfrist: 21. oktober.

22.06.2016: YS STAT SIER KLART JA

YS Stat har i dag meddelt Riksmekleren at medlemmene sa et klart ja under uravstemmingen om ny hovedtariffavtale.

Følg oss på
Facebook og Twitter

Sertifisert som Miljøfyrtårn

Les mer om hva vi forplikter oss til her. Les mer om hva vi forplikter oss til her.

Annonse

Klikk her for å lese annonsen

Annonse

Klikk her for å lese annonsen