Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Nyheter

Spar penger hos tannlegen med YS

02.06.2017: Spar penger hos tannlegen med YS

Norsk Tannhelseforsikring dekker tannbehandlingen din – til YS-pris.

Samarbeidsavtale mellom Stafo og Parat

18.05.2017: Samarbeidsavtale mellom Stafo og Parat

Tirsdag signerte Stafo-leder Erlend Aasbø og Parat leder Hans-Erik Skjæggerud en samarbeidsavtale som dekker kurs, tarifforhandlinger, juridiske tjenester og aktiviteter knyttet til medlemsverving.

02.05.2017: Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

27.04.2017: Partene i tarifforhandlingen i kommunalsektor kom i dag til enighet i årets oppgjør.

Resultatet for ansatte i kommunene er med en ramme på 2,4 prosent i tråd med resultatet i frontfaget.

06.04.2017: Spekter og YS Spekter: Enighet i de innledende forhandlingene

Tirsdag kom YS Spekter og Spekter til enighet i de innledende forhandlingene. – Vi er fornøyd med resultatet så langt. Dette tilsvarer det partene ble enige om i frontfaget, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

27.03.2017: STAFO Etatsforeningen - ny medlemsorganisasjon i STAFO

STAFO Etatsforeningen - ny medlemsorganisasjon i STAFO Den 21. mars 2017 ble STAFO Etatsforeningen tatt opp som ny medlemsorganisasjon i STAFO. STAFO Etatsforeningen er en nystartet forening som organiserer personell innen deler av forsvarssektoren.

07.03.2017: STAFOs servicekontor flytter

STAFOs servicekontor flytter: Mandag 20. mars 2017 flytter STAFOs servicekontor fra Lakkegt. 3 til Lakkegt. 23 (YS bygget). Etter at bygget i Lakkegt. 3 ble solgt, inngikk STAFO en leieavtale med YS forbundet Parat og servicekontoret vil derfor fra denne dato være samlokalisert med dem, i 2. etg. i YS bygget.

20.02.2017: Svekket kjøpekraft i fjor

Pressemelding fra YS om TBU-tallene: Kjøpekraften svekket i 2016

03.11.2016: YS ARBEIDSLIVSBAROMETER 2016

For åttende gang presenterer vi resultater fra YS Arbeidslivsbarometer. Siden 2009 har undersøkelsen utviklet seg til å bli et av de viktigste referanseverkene i norsk arbeidsliv.

20.10.2016: Litt om pensjon

Her kommer YS Stats pensjonsbrosjyre i pdf-format