Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Utdanningsstipend

06.10.2014

 UTDANNINGSSTIPEND FRA STAFO

STAFO inviterer medlemmene til å søke om stipend til utdanning (med hjemmel i vedtektenes § 2). Støtte kan gis til relevant kompetanseheving for medlemmer som har vist særlig interesse og evner for organisasjonsarbeid. Ved tildeling legges det vekt på søkernes innsats for organisasjonene og hva midlene er tenkt brukt til.

Utbetaling skjer når dokumentasjon for endt utdanning foreligger.

Søknad – med uttalelse fra egen forening – må være innkommet til STAFO innen 1. april.

Det totale årlige beløp til fordeling er kr. 50 000,-.

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema ligger som vedlegg under Relatert informasjon​ på høyere side

DET ER SENTRALSTYRET SOM BEHANDLER SØKNADER ETTER FØLGENDE KRITERIER:

(Søknadsfrist 1. april)

1. Ved tildeling legges det vekt på søkernes innsats for organisasjonene og hva midlene er tenkt brukt til.

2. Det brukes skjønn hvis utdanningen ikke kan brukes i tillitsvervet, men søker har hatt høyere tillitsverv over flere år og av den grunn har forsømt egen etter og videreutdanning.

3. Stipend kan gis til dekning av utgifter i søknadsåret samt siste kalenderår.

4. Det må opplyses om annen støtte er innvilget eller søkt om (fra hvem). Oppgi beløpets størrelse.

5. Utbetaling skjer når dokumentasjon for endt utdanning foreligger.

6. Søknad – med uttalelse fra egen forening – må være innkommet til STAFO innen 1.april.

7. Søkerne må oppgi bankkontonummer til bruk ved eventuell tildeling. 

Tilbake
Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook

Relatert informasjon