Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Medlemskontingent

20.05.2014

Kontingentsatser

De enkelte medlemsorganisasjoner bestemmer selv hvilken kontingent de skal kreve av sine medlemmer. Med basis i en grunnkontingent på kroner 2.652 pr. år, samt kroner 180 til sikringsfondet, betales kontingent inn til STAFO etter følgende skala:

a) Medlemsorganisasjon med inntil 600 medlemmer: Hel kontingent for hvert medlem

b) Medlemsorganisasjon med over 600 medlemmer: Hel kontingent for hvert medlem inntil 600 og 75 % for hvert medlem over 600

c) Medlemmer i deltidsstilling: I stillingsprosent fra 51 til 99 % betales full kontingent, og i stillingsprosent fra 1 til 50 % betales halv kontingent

d) Medlemmer som er pensjonert eller mottar annen trygd, er permittert, mottar ventelønn eller lignende: 25 % av full kontingent

e) Medlemmer som studerer, er lærlinger eller aspiranter: 10 % av full kontingent

f) Medlemmer i permisjon: Ved full permisjon uten lønn betales 10 % av full kontingent, og ved delvis permisjon uten lønn vurderes man etter reglene for deltidsansatte 

g) Direktemedlemmer: 2 1/2 ganger hel kontingent

Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook

Relatert informasjon