Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Nyttige linker

23.05.2014

Her finner du linker til de mest sentrale lover og forskrifter som gjelder i arbeidslivet.

Du vil også finne andre nyttige linker nedenfor. Det er viktig at du som arbeidstaker både kjenner til dine rettigheter og plikter i forbindelse med ditt arbeidsforhold. Ved å ha en viss oversikt over nedenforstående regelverk, er du langt på vei i riktig retning. 

Linker til lover og forskrifter

a) Arbeidsmiljøloven

b) Arbeidstvistloven

c) Diskrimineringsloven

d) Ferieloven

e) Foreldelsesloven

f) Folketrygdloven

g) Forvaltningsloven

h) Likestillingsloven

i) Lønnsmemndloven

j) Offentleglova

k) Tjenestemannsloven

l) Tjenestetvistloven

m) Yrkesskadeforsikringsloven

Andre nyttige linker 

a) Arbeidstilsynet

b) Lovdata

c) Ny arbeids- og velferdsetat (NAV)

d) Regelhjelp

e) Regjeringen 

f) Statens arbeidsmiljøinstitutt

g) Statens pensjonskasse (SPK)

h) Stortinget

i) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook