Om oss

20.05.2014

Dette er STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 

STAFO organiserer ca 2.400 medlemmer i 22 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse befinner seg i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.  

STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har tilknyttet oss juridisk ekspertise på både arbeidsrettslig- og privatrettslig område.

STAFO tilbyr medlemmer, spesielt tillitsvalgte, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.

STAFO har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i konflikt.

STAFO kan gjennom YS-medlemsfordeler tilby gunstige vilkår på lån og forsikring og gode tilbud på hotellovernattinger og annet. Det finnes også en avtale om privatrettslig juridisk rådgiving. 

Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook