Ansatte

Informasjon om våre ansatte

Are Sand

Are Sand

Stilling: Spesialrådgiver

926 12 724

are@stafo.no

Mini CV

Are er spesialrådgiver i STAFO. Han har vært ansatt siden 2001. Are gir råd og bistår medlemmer innenfor alle overenskomstområder. Are har hovedansvaret for privat sektor og spekter sektoren. Are har også det redaksjonelle ansvaret for vårt medlemsblad.

Kristin Gjøen Larsen

Kristin Gjøen Larsen

Stilling: Regnskaps- og lønnsansvarlig

913 22 764

kristin@stafo.no

Mini CV

Kristin har vært ansatt som regnskaps- og lønnsansvarlig i STAFO siden 2006. Hun utfører også regnskap for noen av våre medlemsorganisasjoner og gir råd om regnskapsførsel til medlemsorganisasjonene.

Paul Pedersen

Paul Pedersen

Stilling: Seniorrådgiver

916 20 947

paul@stafo.no

Mini CV

Paul er seniorrådgiver i STAFO, ansatt siden 2000. Paul gir råd og bistår medlemmer innenfor alle overenskomstområder, og har hovedansvaret for overenskomstområdene stat og kommune.

Sverre P Gjersum

Sverre Petter Gjersum

Stilling: Medlemregisteransvarlig

913 06 159

sverre@stafo.no

Mini CV

Sverre har vært ansatt som medlemsregisteransvarlig i STAFO siden 2000. Sverre har ansvaret for vårt medlemsregister, og holder oversikten over våre medlemsfordeler. I tillegg til dette er Sverre vår IT-ansvarlig.