Opplæring

21.05.2014

Modulkurs, andre kurs og temadager

Gode tillitsvalgte er en av de største medlemsfordelene for våre medlemmer, og en av STAFOs viktigste ressurser. Kunnskap gir selvtillit og styrke, og derfor en forutsetning for å kunne utøve rollen som tillitsvalgt på vegne av medlemmene på en god måte. En av STAFOs viktigste oppgaver er å gi de tillitsvalgte en solid opplæring i denne rollen.

Det viktigste bidraget i denne sammenheng er STAFOs modulbaserte opplæringsmodell. STAFO beslutter imidlertid også å holde andre kurs og temadager i løpet av året, og medlemsorganisasjonene selv er hjertlig velkomne til å komme med innspill hva angår slike enkeltstående kurs eller temadager. 

For tiden reviderer STAFO sine modulkurs. Av denne grunn ble det tidligere sendt ut informasjon til alle STAFOs medlemsorganisasjoner om at vårens kursing og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte vil bli litt annerledes gjennomført enn tidligere.

Om det blir nok påmeldte så planlegges det et ordinært Modul 1 kurs tidlig høst i år – mest sannsynlig i august/september. Kurset planlegges gjennomført ombord i båt - t/r Kiel.

Skulle det være slik at dere trenger bistand til opplæring eller annet før den tid, så må medlemmene kontakte egen forening, slik at de kan melde inn sitt behov for kursing i vår til oss – så vil STAFO søke å dekke dette behovet, så godt det lar seg gjøre.

Modulkursene   

Modulkursene har bestått av fem moduler og ved gjennomføring av alle fem modulene tildeles tillitsvalgte et kompetansebevis. Modulkursene er følgende:

a) Modul 1

Organisering av arbeidslivet, rollen som tillitsvalgt og rekruttering 

b) Modul 2

Forhandlinger

c) Modul 3

 Lov - og avtaleverk

d) Modul 4

 Når arbeidsforholdet endrer seg 

e) Modul 5

 Media, lobby og påvirkningskompetanse

 

Som utgangspunkt er modulkursene tiltenkt tillitsvalgte, men ved ledig plass på kursene er det muligheter for ordinære medlemmer å delta, og særlig hva angår modul 1. Modul 1 og 2 tilbys fast to ganger i året og modul 3 og 4 to ganger i året ved behov.

Modul 5 en gang i året.

Presentasjon av STAFOs modulbaserte opplæringsmodell finner du her

Andre kurs og temadager

STAFO skal også holde andre kurs og temadager i løpet av året. Hold deg oppdatert på slike kurs og temadager som avholdes gjennom vår aktivitetskalender. Har du innspill til tema for kurs eller temadager, bes du sende en forespørsel til oss per e-post til post@stafo.no.  

 

Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook

Relatert informasjon