Oversikt over Modulbasert opplæring og andre kurs

24.06.2014

Modulkursene består av fem moduler og ved gjennomføring av alle fem modulene tildeles tillitsvalgte et kompetansebevis

Modulkursene er følgende:

a) Modul 1

Organisering av arbeidslivet, rollen som tillitsvalgt og rekruttering 

b) Modul 2

Forhandlinger

c) Modul 3

 Lov - og avtaleverk

d) Modul 4

 Når arbeidsforholdet endrer seg 

e) Modul 5

 Media, lobby og påvirkningskompetanse

 

Som utgangspunkt er modulkursene tiltenkt tillitsvalgte, men ved ledig plass på kursene er det muligheter for ordinære medlemmer å delta, og særlig hva angår modul 1. Modul 1 og 2 tilbys fast to ganger i året og modul 3 og 4 to ganger i året ved behov.

Modul 5 en gang i året.

Presentasjon av STAFOs modulbaserte opplæringsmodell finner du her

Andre kurs og temadager

STAFO avholder også andre kurs og temadager i løpet av året. Hold deg oppdatert på slike kurs og temadager som avholdes gjennom vår aktivitetskalender. Har du innspill til tema for kurs eller temadager, bes du sende en forespørsel til oss per e-post til post@stafo.no.  

 

Kurs som skal holdes 2. halvdel 2016.

Modul 1  Holdes vår 2017           
Modul 2 28.-30.09    
Modul 3 19.-20.10    
Modul 4 10.11.    
Modul 5 Holdes vår 2017    

 

Påmeldingen skjer via Questback som blir sendt ut ca 2 måneder for kursstart.
 Kursene vil bli utlyst per e-post i god til før kursstart. Fastlagte kursdager finnes for øvrig i aktivitetskalenderen. Andre kurs og temadager lyses ut etter hvert som det blir aktuelt.

Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook