Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Spekter

03.06.2014

Her ligger avtalene inngått med Spekter. Tariffavtale for den enkelte virksomhet forhandles mellom partene på virksomhetsnivå før den formelt godkjennes av YS-spekter og Spekter.

I forbindelse med hovedavtaleforhandlingene i 2003/2004 ble det satt ned et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra YS Spekter, LO Stat, SAN og Spekter. Dette utvalget utarbeidet en veileder til bruk i samarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentantene. Veilederen finner du her.

Tilbake
Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook