Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Oppdatert inspirasjons-og arbeidsbok for IA-arbeidet

28.08.2014

Den gjeldende IA-avtalen trådte i kraft 4. mars 2014 og varer fram til 31. desember 2018. Avtalen er en videreføring av den gamle, men noe er nytt. Det er blant annet en større vektlegging på det konkrete, virksomhetsnære arbeidet med forebygging og tilrettelegging. Videre innebærer IA-avtalen en tydeligere ansvarliggjøring av både de sentrale og lokale partenes forpliktelser i IA-arbeidet. Inspirasjons- og arbeidsboken til IA-arbeidet er oppdatert og tilpasset den nye IA-avtalen. Boken har vært mye brukt i Spekters virksomheter, men er også et nyttig verktøy for andre.

Tilbake
Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook