Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Stat

03.06.2014

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2016- 30. april 2018 + A-tabell Stat 2016 + Hovedavtalen i staten

http://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2016/hta_2016-2018_lo_unio_ys_ny.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/a0baf82849424063817b5b2af4f02804/2016/a-tabell_2016_ys_unio_lo_.xlsx

http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hovedavtalen-i-staten/id449042/

Tilbake
Skriv ut
Send som e-post
Del på FaceBook